لایک های بیخود

طرف تو وبلاگش یک کلمه می نویسه «تست»، بعد تو گودر هفتصد تا لایک میخوره، گودرستانه داریم؟

Advertisements

سوال اساسی

من یک سوال دارم، چرا کلاهک هسته ای حق مسلم ما نیست؟

پاداش میلیاردی

پاداش بازنشستگی مطابق با سنوات خدمت پرداخت میشه، حالا تصور کن چه پاداشی بگیره آیت الله عظمی جنتی

فحش اینترنتی

شما که غریبه نیستید، تا یک سوال پیش فکر میکردم «گودر» یک جور فحش ناموسیه که تو اینترنت مرسومه

داماد فتنه گر

+آقا داماد چیکاره هستند؟

– ایشون از سران فتنه محسوب میشوند

تریپ بالاترینی

بعد این بالاترینی ها هنوز پیشنهاد ندادند برای سرنگونی رژیم ملت برن دماغاشون رو عمل کنند؟

داماد مسافر

+آقا داماد چیکار میکنند؟

– ایشون سالی هشت بار میرن سفر راهیان نور